CÔNG TY TNHH TM - DV TRỪ MỐI HÒA TÂM

Vietnamese English

Hotline : 0918 900 548 (Kỹ Sư Chung)
0908 2008 71 (Thanh Tâm)

Sản phẩm

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG AQUA RESIGEN 10.4EW

Mã sản phẩm: 10.4EW

Giá: liên hệ

Hotline:
0918 900 548 (Kỹ Sư Chung)
0908 2008 71 (Thanh Tâm)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG AQUA RESIGEN 10.4EW -  SP của Bayer

AQUA RESIGEN 10.4EW  là dịch cô đặc trừ côn trùng bằng cách phun thể tích cực nhỏ được chế tạo đặc biệt như một sản phẩm gốc nước chứa chất làm chậm bay hơi đã được cấp bằng sáng chế ,để pha loãng với nước .

 AQUA RESIGEN 10.4EWgiúp kiểm soát hiệu quả ,nhanh chóng các loài côn trùng bay gồm ruồi ,muỗi ,các loài bướm đêm phá hại hạt tồn trữ .Nó có thể phát tán hoàn toàn qua máy phun ULV .

AQUA RESIGEN 10.4EW chứa S-Bioallethrin có tác động hạ gục nhanh và Permethrin diệt côn trùng hữu hiệu .Tác động hạ gục và tiêu diệt được cải tiến bằng việc thêm chất Piperonyl Butoxide trong thành phần công thức .

 AQUA RESIGEN 10.4EWcó những đặc điểm sau đây :

- Hạ gục nhanh
- Hiệu quả kinh tế ,xử lý nhanh những vùng rộng lớn mà không gây nguy hiểm
- Tác động diệt tối đa côn trùng
- Phạm vi sử dụng rộng ,cả trong nhà và ngoài nhà
- Kiểm soát hữu hiệu côn trùng đã kháng hóa chất Clo hữu cơ và Lân hữu cơ
- Thời gian tồn trữ được lâu
- Tiềm năng gây ô nhiễm thấp và ít mùi , không để lại vết ố khi ứng dụng
- Nguy hại tối thiểu nên có thể sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc gia súc
- Hiệu quả rõ ràng với côn trùng đối tượng
- Tính năng chậm bốc hơi giúp có thể pha loãng trong nước nên giảm chi phí và giảm tiềm năng gây ô nhiễm

HOẠT CHẤT :

AQUA RESIGEN 10.4EW chứa các chất pyrethroid tổng hợp : Permethrin  có tính đặc biệt diệt côn trùng và S-Bioallethrin hạ gục nhanh côn trùng.Chất Piperonyl Butoxide làm vô hiệu cơ chế giải độc của côn trùng khiến hoạt lực của pyrethroid cao hơn.

THÀNH PHẦN:
- Hoạt chất kỹ thuật     % w/v
- S-Bioallethrin     0.14                                       
- Permethrin ( 25:75 cis:trans )                   10.26  
- Piperonyl Butoxide                                    9.79
- Dung môi và đồng dung môi đủ                  100 %   
- S-Bioallethrin:(+)–trans-chrysanthemicacid ester của (+)allethrolone
- Permethrin: 3-phenoxybenzyl (+)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-diclorovinyl)-  cyclopropane-1-carboxylate
- PiperonylButoxide:[3,3-(methylenedioxy)-6-propylbenzyl]-butyl diethyleneglycol ether    

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

Chất tải           : dạng nước được chế tạo theo kỹ thuật tiên tiến
Hòa tan           : AQUA RESIGEN pha dể dàng với nước   

ĐỘ ỔN ĐỊNH :

Dịch cô đặc có thời hạn sử dụng lâu dài được 3 năm khi tồn trữ trong chai lọ gốc ở 350C. Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng ,chỉ nên pha dung dịch mỗi khi cần dùng .

ĐỘC CHẤT HỌC :

 -AQUA RESIGEN 10.4EWlà dạng chế phẩm được đặc biệt công nhận do độc tính thấp với động vật có vú và vì các hoạt chất bài tiết và sinh thoái hóa ở các động vật máu nóng.Nó có thể được sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc thú vật ,nơi họp chợ hoặc khu vực khác có thực phẩm và gần nước uống .
-
AQUA RESIGEN 10.4EW chứa Permethrin đồng phân tỷ lệ cis:trans 25:75 dành cho lỉnh vực Y Tế Công Cộng .

Các dữ liệu về độc tính đường miệng và đường da được tóm tắt theo dưới đây :
- Độ độc cấp tính đường miệng    LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )
- S-Bioallethrin                      951
- Permethrin                 4672 (trong dầu bắp ) >20090 ( chất kỹ thuật )
- Piperonyl Butoxide         11500
- Độ độc cấp tính đường da        LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )
- S-Bioallethrin                                        >1000
- Permethrin                                           >4000
- Piperonyl Butoxide                                 10000
- Permethrin trong sản phẩm này phù hợp với qui định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới VBC/IS/87-15 cho Permethrin với đồng phân cis:trans tỷ lệ 25:75 .

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG :

Tất cả các hoạt chất của AQUA RESIGEN 10.4EW đều phân hủy trong môi trường vì thế chúng không gây ô nhiễm hay gây hại cho con người và động vật hoang dã qua sự tích tụ trong dây chuyền thực phẩm ( Miyamoto ,1976 )

CÁC DỮ KIỆN SINH HỌC :

Khi phun không gian phòng chống ruồi nhà ( Musca domestica ) và muỗi ( Culex fatigans ) ,S-Bioallethrin cho kết quả hạ gục nhanh hơn nhiều so với các chất pyrethrin thiên nhiên .

So sánh S-Bioallethrin với các chất Pyrethrin về khả năng hạ gục

Côn trùng          Số phút để hạ gục     Các chất Pyrethrin          Hệ số so sánh của S-Bioallethrin
Ruồi nhà                4,0                       1                                          1,7
Muỗi C. fatigans   4,7                       1                                           3

Trong những thử nghiệm cục bộ ,hiệu quả diệt của Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ đã cho thấy đây là hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất có sẳn trên thị trường .Các dữ kiện so sánh các hóa chất trừ côn trùng như Permethrin ,Pyrethrin ,Clo hữu cơ và Lân hữu được trình bày trong bảng dưới đây :

Thử nghiệm phun cục bộ các hợp chất trừ côn trùng chống ruồi nhà

HÓA CHẤT        LD50 yg/ruồi cái           HIỆU LỰC SO SÁNH

Permethrin                0.016                           15.0

Lindane                     0.050                           4.8

Pyrethrin                   0.100                           2.4

Diazinon                    0.120                           2.0

Fenitrothion               0.140                           1.7

DDT                          0.200                           1.2

Dichlorvos                 0. 0.240                           1.0

Từ bảng trên ,rõ ràng là Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ là một trong những hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất hiện nay .

Các thử nghiệm thực địa diện rộng đã được Taha và cộng sự (1977) thực hiện ở Cairo (Ai cập ) sử dụng Permethrin ULV phòng chống ruồi nhà ;trong các thử nghiệm ấy phun 5 gam Permethrin pha với 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta cho kết quả kiểm soát được 95-99% ruồi trong khu vực lò mổ gia súc bị nhiễm ruồi nặng nề.

Công trình khác đã được thực hiện ở Tripoli ( Libya ) và Cairo dùng liều 5 gam Permethrin mỗi hecta khẳng định kết quả các nghiên cứu trên ( Hill và cộng sự,1978)

Permethrin cũng giúp diệt muỗi rất tốt và đặc biệt hiệu quả khi phun không gian phòng trừ muỗi .Thử nghiệm thực địa với dạng phun ULV Permethrin ở liều 5 gam trong 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta đã làm giảm 95-99% quần thể muỗi ở Cameroun .

Các thử nghiệm ở Dubai phun ULV gốc nước cho thấy mức kiểm soát côn trùng bay ít nhất là tương đương với những kết quả nêu trên ( Hill,1980 )

KHUYẾN CÁO :

Các khuyến cáo phun thể tích cực nhỏ là dựa trên trọng lượng của hoạt chất cho mỗi đơn vị thể tích được xử lý.

 

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG :

Chỉ pha loãng AQUA RESIGEN 10.4EW với nước theo như chi tiết dưới đây :

Pha 1 phần AQUA RESIGEN 10.4EW với 9 phần nước.Khi pha xong phải phun bằng máy phun ULV thích hợp .

Phun ngoài nhà :

Dùng 500 ml dung dịch pha loãng cho mỗi hecta cho đến tối đa 2 lít mỗi hecta ở nơi những hạt mịn phun ra bị cản trở ,ví dụ do nhà cao tầng hoặc cây cối dày đặc .

Phun trong nhà :

Để kiểm soát côn trùng bay, dùng 50 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3 ;để kiểm soát gián, dùng 400 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3.

Thời điểm phun :

Để có hiệu quả diệt côn trùng cao nhất ,nên luôn luôn thực hiện phun không gian trong lúc họat động bay của côn trùng ở đỉnh điểm.Thường là vào buổi sáng đối với ruồi, trong khi đối với muỗi (tùy loài muỗi đối tượng) hầu như là vào cuối buổi chiều hay đầu buổi tối .

Nên bắt đầu phun vào đầu mùa sinh sản của côn trùng. các khu vực có vấn đề cần được xử lý mỗi 2 ngày trong 14 ngày để đảm bảo các côn trùng mới nở sẽ bị diệt trước khi chúng có thể đẻ thêm trứng. Giai đoạn tấn công này sẽ làm giảm toàn bộ mật số côn trùng xuống tới mức chỉ cần phun duy trì đều đặn .

Để đảm bảo làAQUA RESIGEN 10.4EW  được dùng với hiệu quả tối đa ,không nên phun vào lúc nắng nóng trong ngày, hoặc lúc tốc độ gió vượt quá 10 km/giờ hay trong lúc gió lốc, bụi hoặc mưa .

An toàn và tin cậy là chìa khóa trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi để chiếm được sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi đã thi hành những chính sách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như cá nhân Quý khách...

Hãy liên hệ với chúng tôi Ngay Hôm Nay
để được tư vấn miễn phí về dịch vụ diệt trừ Mối hiệu quả.
08.54362317 – 0908.2008.71
0918.900.548 (KS Chung) TN Trường ĐHNN 1 – Hà Nội
Chuyên nghành BVTV

Tất cả các dịch vụ được thực hiện trong và ngoài giờ hành chính kể cả chủ nhật, ngày lễ
Khảo sát, Tư vấn, thiết lập phương án phòng chống mối, phun diệt côn trùng, định giá theo yêu cầu của khách hàng => hoàn toàn miễn phí

SẢN PHẨM KHÁC

Xem tất cả

CHI NHÁNH

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc tại TpHCM

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc tại Bình Dương

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc tại nhà tại Quận 1

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc giá rẻ tại quận 2

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc giá rẻ tại quận 3

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc giá rẻ tại quận 5

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc giá rẻ tại nhà Quận 6

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc giá rẻ tại quận 7

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc Quận Bình Thạnh

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc tại quận Gò Vấp

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc Quận Phú Nhuận

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ Diệt mối tận gốc quận Thủ Đức

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc Quận Tân Bình

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc tại Đồng Nai

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc tại Vũng Tàu

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc tại Long An

  Chi tiết >>

 • Dịch vụ diệt mối tận gốc tại Tây Ninh

  Chi tiết >>

DỊCH VỤ

TIN TƯ VẤN - KỸ THUẬT

Xem tất cả

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 0918 900 548 (Kỹ Sư Chung)
0908 2008 71 (Thanh Tâm)

Email: hoatamtrumoi@gmail.com

Yahoo Skype

Dịch vụ diệt mối mọt | dịch vụ diệt mối tận gốc | Diệt mối tận gốc công nghệ Mỹdịch vụ chống mối xây dựng| Cách phát hiện tổ mối| chống mối cho công trình đã hoàn thiện | Hướng dẫn cách tự diệt mối tại nhàdịch vụ diệt côn trùng | dịch vụ diệt muỗidịch vụ diệt gián | dịch vụ diệt kiến keo diệt chuột | trừ mối | trừgián | diệt ruồi | diệt muỗi | diệt gián | diệt nhện | diệt côn trùng | hoá chất diệt côn trùng | thuốc diệt chuột | thuốc diệt côn trùng | hoá chất diệt mối | phòng chống mối mọt | phun thuốc xử lý côn trùng | diệt mối tận gốc | diệt mối giá rẻ | dịch vụ diệt mối | phòng mối công trình | diệt mối tận gốc tại tphcm | diệt mối tận gốc bình dương |diệt mối tận gốc đồng nai | diệt mối tại nhà | diệt côn trùng tphcm | diệt côn trùng đồng nai | diệt côn trùng bình dươngphun sát trùng diệt vizut | Chống dịch conona|  thuốc diệt mối PMC - 90 | thuốc diệt mối Termize 50EC | thuốc diệt mối AGENDA 25EC | Thuốc khử trùng mọt Quick fhos 56% |  thuốc diệt côn trùng PERMECIDE 50EC | Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC | Thuốc diệt côn trùng Hantox 200Thuốc diệt côn trùng Map permethrin 50ECthuốc diệt mối Mythic 240SC | Thuốc diệt mọt Cislin 25EC thuốc diệt chuột Storm 0.005% | thuốc diệt ruồi Topfly 10WGChloramim B - Chất khử trùng diệt vizut | Thuốc Diệt Gián Đức Cleanbait Power | 

CÔNG TY TNHH TM - DV TRỪ MỐI HÒA TÂM

Địa chỉ: 3/9 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Hotline: 0918 900 548 - 0908 2008 71
Email: hoatamtrumoi@gmail.com

Wesite: hoatam.vn

468190 Online : 3